Deel deze website:

Profiel

Bart van Gerven is senior organisatieadviseur en eigenaar van Balancing Business. Bart adviseert middelgrote ondernemingen op hun strategische koers en besturingsvragen. Daarbij adviseert hij vooral sterk vanuit zijn beoordeling van relevantie, haalbaarheid en wenselijkheid. Hij is sterk analytisch ingesteld en goed in scheppen van overzicht en structureren van informatie.
 
Balancing Business ondersteunt middelgrote bedrijven bij het navigeren onder sterk wisselende omstandigheden. Met innovatie van het businessmodel zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Resultaat: een aanpak die bedrijven helpt hun visie aan te scherpen. En daarmee de stap te zetten naar een volgende fase in uw bedrijfsontwikkeling.

Lees Meer
 
Tijd tussen een hack en de ontdekking ervan is gemiddeld 18 maanden! #isaca #cybersecurity #iso27001
gepost @16/04/2018 11:52

Expertise

Een onderneming bijsturen en op koers houden vraagt kennis van meerdere disciplines. De kracht van Balancing Business dat we de kennis hebben van verschillende facetten van het ondernemen. Bovendien weten we verbanden te leggen tussen die deelgebieden in een bedrijfsstrategie. Zo kunnen we de consequenties van een nieuw bedrijfsmodel of een aanpassing van de strategie vertalen naar alle geledingen van uw bedrijf.
 
Binnen Balancing Business is expertise te vinden van verschillende kennisgebieden. De ene keer leggen we als organisatiedeskundige de vinger op de zere plek in uw onderneming. De volgende keer denken we vanuit ondernemingsrecht en juridische structuren. Ook in financieel opzicht hebben we een meer dan gemiddelde expertise.
 
Dat maakt Balancing Business tot een sparringpartner die deelgebieden in samenhang met elkaar kan beoordelen. Eén die zaken in breder perspectief kan zien en gevolgen van veranderingen voor uw gehele bedrijfsstrategie kan duiden.


Lees meer
 
 

Bedrijfsmodellen

In een snel veranderende wereld komt er steeds meer aandacht voor het bedrijfsmodel - of business model - van een onderneming. Een goed zicht op uw bedrijfsmodel vergroot uw concurrentiepositie. Niet veel ondernemingen hebben hun bedrijfsmodel helder voor de geest. En als ze er al een idee van hebben, gaat het vaak over het verdienmodel: hoe creëert u meerwaarde met uw product of dienst. Met andere woorden, waar verdient uw bedrijf uw geld mee?
 
Het bedrijfsmodel gaat echter verder, veel verder. In het business model staan alle stappen beschreven die leiden tot die meerwaarde. Kent u uw eigen model? En is het futureproof? Voorbij is de tijd dat een bedrijfsmodel jaren stand hield en garant stond voor keurige zwarte cijfers. De houdbaarheid is veel korter geworden. Daarom is het verstandig uw bedrijfsmodel regelmatig tegen het licht te houden. Balancing Business kan u daarbij adviseren.

Lees meer
 

Strategie

De strategische sessie op de hei is achter de rug. De flipovervellen met Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats echoën nog na. Vastberaden keert het managementteam huiswaarts. Om eenmaal in de dagelijkse praktijk te moeten constateren dat die weerbarstiger is dan gedacht. Een strategie goed in woorden definiëren is al een hele kunst. Die vervolgens nog eens levensvatbaar implementeren vraagt meestal meer kennis dan er intern voorhanden is. Daarom fungeert Balancing Business als strategisch adviseur van veel bedrijven.
 
Door onze ervaring hebben we in veel keukens rondgekeken. Om daaruit de ingrediënten te halen die een competitieve strategie waarborgen. Wat zijn uw doelstellingen voor de komende drie, vijf jaar? En hoe komen we er? Op die vragen geeft Balancing Business eenduidig antwoord. 

Lees meer

Projecten

Fusie drie grote schoonmaakbedrijven in een coöperatie.
Ontwikkeling van een nieuwe businessmodel voor de schoonmaakbedrijven. Resultaat was de samenvoeging tot een coöporatieve vereniging. Balancing Business heeft naast de innovatie van het businessmodel de juridische validatie gecoordineerd en de financiele haalbaarheidsanalyse gemaakt.

Bedrijfsmodel huisvesting arbeidsmigranten
Definiëren van het bedrijfsmodel en herontwerp van de bedrijfsprocessen van een huisvester van arbeidsmigranten in een transitie van een centraal naar een decentrale organisatie met resultaatgerichte aansturing.

Topstructuur woningcorporatie
Ontwikkelen van de topstructuur- en organisatiemodel van een grote woningcorporatie ontstaan na een reeks van fusies van een aantal middelgrote organisaties.

Lees meer

Contact

Balancing Business
Nachtegaalslaantje 1
5211 LE ‘s Hertogenbosch

Telefoon: 073 850 5603
Email: info@balancing-business.nl

Vul a.u.b. onderstaand formulier in.
Uw bericht is verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op